Credo evangélikus folyóirat sokszínűségével is egy irányba mutat, Isten titkára, Krisztus ismeretére – ahogy egyik lapszámunkban Ittzés István nyugalmazott lelkész fogalmazott: „Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” (Kol 2,3)

Mi a Credo?

A folyóirat első lapszáma 1995-ben jelent meg. Ekkor úgy fogalmazott a szerkesztőség tiszteletbeli elnöke, Veöreös Imre, hogy egyházunk jó értelmiségi folyóirat nélkül nem maradhat. Szerkesztőtársa, Bárdossy György együttgondolkodásra hívta a lap olvasóit, megfogalmazva köszöntőjében, hogy az evangélikus értelmiségiek által megfogalmazott gondolatok embertársainkat kell, hogy segítsék a számukra fontos kérdések továbbgondolásában.

1998-tól id. Hafenscher Károly szerkesztette a lapot, melynek ars poeticájét megfogalmazva azt írja, a Credo

„szándéka megszólítani és megszólaltatni evangélikus értelmiségünket, így sajátos értékeinket felkutatni, őrizni és közreadni, tanulni, gazdagítani írókat és olvasókat egyaránt.”

2000-től, a szerkesztői feladatoktól visszavonuló Hafenscher Károlyt Mányoki János váltotta a lap élén. 2009-től új főszerkesztővel és szerkesztőbizottsággal, megújult formátummal folytatta szolgálatát a Credo az evangélikus egyházban és a nyilvánosság előtt. „Folytassunk párbeszédet a körülöttünk lévő világgal, a viruló vagy szomorodó környezettel, ismerjük meg a társadalmat, amelyben élünk, legyünk nyitottak, értelmezzük magunkat – kereszténységünket és evangélikusságunkat – újra és újra!”  – írta bevezetőjében a főszerkesztő, Zászkaliczky Zsuzsanna.