Támogassa az evangélikus folyóirat-kiadást előfizetéssel!

Evangélikus Élet

Az Evangélikus Élet a Magyarországi Evangélikus Egyház országos, sőt a határokon túl is terjesztett nyomtatott lapja. Hetilapként indult 1933 januárjában; 2021-ben a 86. évfolyamában jár. Jelenleg negyvennyolc oldalas, kéthetente megjelenő színes magazinként az egyháztagokhoz éppúgy szól, mint a keresőkhöz vagy éppen az egyházunkkal szimpatizálókhoz. Beszámol a legfontosabb – hazai és külföldi – evangélikus egyházi eseményekről, fórumot biztosít az egyházat és a híveket érintő kérdések megvitatásának, egyúttal igehirdetéseket, bibliai tárgyú, hitmélyítő írásokat, imádságokat is közöl. Színes riportokban mutatja be a magyarországi vagy éppen a határon túli evangélikus gyülekezeteket, illetve egy-egy példaértékű evangélikus személyiség életét. A magazin olvasói megtalálják benne a személyes hangvételű publicisztikai írásokat, az interjúkat; a lap rendszeresen teret ad egyház- és művelődéstörténeti, egyházzenei írásoknak, a legfiatalabb olvasókhoz pedig a gyermekrovat szól. Az ünnepi lapszámokban két-két oldalon német és szlovák nyelvű írások is helyet kapnak. Célunk, hogy generációkon és kegyességi irányzatokon átívelve tartalmas olvasnivalót kínáljunk a magazinban időseknek és fiataloknak, családosoknak és egyedülállóknak, hívőknek és keresőknek egyaránt.

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Főszerkesztő: Kézdi Beáta

Lelkipásztor

A Lelkipásztor a Magyarországi Evangélikus Egyház 1925-ben – lelkészi kezdeményezésre – alapított evangélikus teológiai szakfolyóirata. A havilap szerkesztésének szakmai színvonalát az Evangélikus Hittudományi Egyetem tudományos apparátusának háttere és a szerkesztőbizottság biztosítja. A szakfolyóirat elsősorban a teológiai tudományok iránt nyitott és fogékony olvasók számára kínál tudományos és ismeretterjesztő írásokat.

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Főszerkesztő: Orosz Gábor Viktor

Híd

A Híd evangélikus missziói magazin (korábban Misszió Magazin) negyedévenként jelenik meg, egyházunk legnagyobb példányszámú folyóirata. Célja a missziói felelősség ébresztése, ébrentartása, erősítése egy-egy fókusztéma körüljárásával. Ezen kívül missziói hírek, interjúk is helyet kapnak a lapban.

Kiadja az Evangélikus Missziói Központ. Főszerkesztő: Szeverényi János

Dunántúli Harangszó

A Dunántúli Harangszó a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület lapja, amely negyedévente jelenik meg.

Főszerkesztő: Koczor György

Kerületi krónika

A Kerületi krónika az Északi Egyházkerület éves kiadványa, amely válogatás a kerület életképeiből. Összegyűjti a gyülekezeti és egyházkerületi eseményeket, az oktatási és diakóniai intézmények eseményeit és a hazai és külföldi püspöki szolgálatokat. A képes beszámolók mellett olvashatók az egyházkerületi elnökség tavaszi, előző évről szóló közgyűlési jelentései. A kiadványban szerepel az egyházkerületben történt személyi változások összefoglalója is. A krónika aktuális és korábbi számai elérhetők és letölthetők az alábbi menüben, évek szerinti bontásban.

Keresztyén Igazság

A Keresztyén Igazság független evangélikus teológiai és kritikai lap, amelyet az Ordass Lajos Baráti Kör 1989-ben indította újra. Az eredeti lap Karner Károly teológiai tanár szerkesztésében 1934–45 között jelent meg, végig belső munkatársa volt Ordass Lajos. Az új folyamnak, amelyet 2010 őszétől az Ordass Lajos Alapítvány ad ki, 2013 decemberében jelent meg a 100. száma. Az elmúlt bő 30 évben számos egyháztörténeti jelentőségű dokumentum, nívós tanulmány jelent meg a lapban, de Ordass Lajos sok írása is itt látott először napvilágot.

Kiadja az Ordass Lajos Baráti Kör. Főszerkesztő: Isó Dorottya