Összes bejegyzés tőle

admin

Eredmény(ek) 50 mutatása
Ajánló

Bárhol

Megjelent a Credo legújabb lapszáma Isó M. Emese A leg­fris­sebb Credo fo­lyó­ira­tot kézbe véve hit­éle­tünk gaz­da­gí­tá­sá­hoz nyer­he­tünk ins­pi­rá­ci­ót. Az evan­gé­li­kus fo­lyó­irat szer­ző­i­nek se­gít­sé­gé­vel arra a kér­dés­re ke­res­het­jük …

Ajánló

Krisztus imájáról

A Credo evangélikus folyóirat imádságról szóló lapszámának apropóján Isó M. Emese Ami­kor az imá­ról be­szé­lünk, leg­gyak­rab­ban a Krisz­tus­tól ta­nult imát idéz­zük fel, de nekem min­dig …