Ajánló

Megjelent a legújabb Credo-könyv!

Megjelent az Ezt cselekedjétek! Tanulmányok az úrvacsoráról című kötet (szerk. Hafenscher Károly – Isó M. Emese – Zászkaliczky Zsuzsanna).

Az úrvacsora jelenlét: Krisztus jelenléte kenyérben és borban. Az általa alapított szentségben egyszerre van jelen az ószövetségi hagyomány, az újszövetségi tanítás és a korai keresztény szeretetlakomák évezredes öröksége. Mindez meghatároz bennünket, kultúránkat és szokásainkat, egyben téren, időn és felekezeteken átívelő közösséggé formál minket. Az eukharisztia megelőlegezése annak, ami ránk vár: ízelítő a Bárány menyegzőjének vacsorájából.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2021-et az úrvacsora évének nyilvánította. A gesztushoz missziói szándék párosult: éljenek minél többen az úrvacsora szentségével, ismerjék fel minél többen azt, hogy kortárs kérdéseket is felvetve hogyan közelíthetünk az úrvacsorához napjainkban. Ezen a közös lelki és szellemi úton kísérik az olvasót e kötet tanulmányai.

A kötet megvásárolható az Evangélikus könyvesboltban és a Luther Kiadó webáruházában.