Ajánló

Kutatni, közreadni, tanulni

Hamarosan megjelenik a Credo 2021/1-es száma:

Elképzelhető Európa vallás nélkül? Mit jelent számunkra kereszténységünk? A kérdés nem költői: sokan idejétmúlt, jobb esetben kulturális, értékőrző jelenségként tekintenek a kereszténységre és templomaira, s egyre kevesebben vagyunk, akik identitásunk alapjaként gondolunk rá. A kérdés aktualitása miatt szenteli e lapszámot a Credo szerkesztősége ennek a problémának a körbejárására. A tanulmányok nemcsak azt a kérdést teszik fel, hogy hitvallási irataink, történelmünk, hagyományaink hogyan képezik és formálják (ha egyáltalán) keresztény öntudatunkat, de azt is, hogyan találhatunk kapaszkodókat, iránymutató szellemi és lelki világító tornyokat. A körkérdésre adott személyes vallomások mellett versek, tanulmányok és egy interjú segítenek beleélni magunkat a keresztényi lét sokszínű megjelenésébe, társadalmi felelősségvállalásába és helytállásába, abba, hogy hitünk hogyan ad válaszokat aktuális, kortárs problémákra.

Lapunkat a százhúsz éve született Ordass Lajos evangélikus püspök emlékének ajánljuk.

E lapszámunk szerzői:

Bojtos Anita, Érfalvy Lívia, Fabiny Tibor, Fodor Gusztáv, Ghyczy György, Helmut David Baer, Ittzés Szilvia, Kamarás István, Kiss Réka, Krähling János, Lackfi János, Lapis József, László Gábor, Marosi István, Martin Junge, Meleg Attila, Nagy Gergely, Ruzsa György, Schöpflin György, Szabó B. András, Székely János, Tabajdi Gábor, Tevelÿ Arató György, Tubán József, Veres Emese-Gyöngyvér, Zászkaliczky Zsuzsanna