Ajánló

„Arról beszélni, ami van”

Érkezik a Credo-könyvek első kötete – In memoriam Pilinszky János (1921–1981)

Száz éve, 1921. november 27-én született a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Pilinszky János. Életműve előtt tematikus kötettel tiszteleg a Credo, a Luther Kiadó negyedévente megjelenő folyóirata. A könyvet Zászkaliczky Zsuzsanna és Papp Máté szerkesztette.

Az Apokrif, az Introitusz, a Harmadnapon vagy a Ravensbrücki passió költője felette áll felekezeti hovatartozásnak. Költészete iránytű, fényforrás az istenkereső léleknek, az élet nagy kérdései előtt tanácstalanul álló embernek. Aktualitása megkérdőjelezhetetlen. Az evangélikus egyház ennek jeleként a Magyar Írószövetség általi kezdeményezése mellé állt, mely a centenárium napjaiban Pilinszky János Egyenes labirintus című versének szavalására buzdít. Egyházunk célja, hogy a gyülekezeti és intézményi alkalmakon is elhangozzon a költő írása.

A 2009-ben megújult Credo folyóirat számos időszaki és állandó rovattal rendelkezik. A most megjelent kötet alapját azok a kortárs irodalmi alkotások jelentik, amelyek az Idézőjel rovatban, első megjelenésként láttak napvilágot, s kifejezetten a lap számára készültek, vagy belesimultak a tematikus lapszámok profiljába. Az antológia gerincét tehát a Credóban 2009 és 2020 között megjelent szépirodalmi művek adják, de új írásművek is helyet kaptak a most megjelent kiadványban. A kötet anyagát Pilinszky művészetének kulcsfogalmai, metaforái alapján rendezték sorba a szerkesztők. A szövegeket Fülöp Péter fotói teszik teljessé.

A szerkesztők „Pilinszky Jánosra, […] az Istent kereső és megszólító költészet, az emberi kapcsolatokat, illetve az Isten és ember kapcsolatát minden korábbinál magasabb szintre helyező irodalom egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb” alakjára kívánnak emlékezni. A költőre, „aki számára nemcsak a Szentírás, hanem a szent olvasás is életbevágóan fontos”.

Zászkaliczky Zsuzsanna és Papp Máté így összegzi a kötet célját: „A száz éve született Pilinszky János emlékére – egyszerűen és bátran – próbálunk arról beszélni, ami van. Istenről és emberről, teremtőről és teremtettről, kapcsolatról és magányról, szolgálatról és angyalokról – törékeny emberi életünk csomópontjairól.”

Az antológia előszavát Szabó T. Anna költő jegyzi: „Pilinszky még a kortársunk, pedig a korszak, amelyben élt, sebesen távolodik tőlünk. A huszadik század sok konkrét rettenete helyét a klímavégveszély és az apokaliptikus szorongás vette át […], sóvárgásunk iránya, szomjunk a hitre, a bizalomra és főleg a bizonyosságra talán még erősebb, mint valaha. Semmi nem pótolhatja számunkra azt az erőt és intenzitást, amely egy jó szövegből, az emberi beszéd és az isteni csend közötti határon várakozó, mélységekből kiáltó versből árad…”

Végül dr. Fabiny Tamás elnök-püspök gondolataiból idézünk: „Hogy Pilinszkynek mi a titka? […] Versei tanúságot tesznek a kimondás egyszerűségének bátorságáról. Vagy inkább a kimondás bátorságának egyszerűségéről.”

A Credo-könyvek első kötete előrendelhető a Luther Kiadó webáruházában.