Ajánló Egyéb kategória

Tekeredik és görbül – Megjelent a Credo manipulációról szóló lapszáma

Miért pont ezt az újságot olvassa most? Miért vette meg tegnap épp azt a terméket a boltban? Kitalálta már, mi lesz a hétvégi programja? Vajon mi volt az oka ezeknek a döntéseknek? A legtöbb esetben azt gondoljuk, tudjuk a választ, hiszen saját döntéseinket kell megmagyaráznunk: evangélikus vagyok, és szeretem ezt a magazint; kifogyott a fogkrém; a hétvégén esni fog, tehát otthon fogunk társasjátékozni… De vajon tudjuk-e a valódi okát, hogy miért döntöttünk valami mellett és egyben valami ellenében?

A manipulációnak – amelyet pejoratív kicsengése ellenére szinte igényel az ember – számos formája tökéletes hétköznapokkal, e világi transzcendenciával kecsegtet. Folyamatosan, néha nyilvánvaló módon – ahogyan például a reklámok hálózzák be életünket és gondolkodásunkat –, máskor szinte észrevétlenül van jelen az életünkben: a médiában, a közéleti és a magánéleti kommunikációban egyaránt, a történelemszemléletünkben, a reggeli készülődési rituálénkban.

Bár az internetnek köszönhetően kinyílt a világ, mégis annak megismerése is adott és kapott lencsén át történik, csak a felkínált szemszögből: így maga a megismerés is manipulált, s közben elszokunk a valódi, felfedező megismeréstől. Azonban nem korlátként érzékeljük ezt, hanem kapaszkodóként, ahogy Tagai Imre fogalmazta meg: „Világunkat át- meg átszövi a manipuláció. Nem mozzanatként, hanem átfogóan, általánosként. S a dologban az a veszélyes, hogy végső soron jól érezzük magunkat benne (különben nem is lenne hatékony), s ha kikerülünk belőle, végtelen szorongás és bizonytalanság fog el bennünket, mintha a semmibe löktek volna. Olyan ez, mint ha régen egy közösség kivetett magából valakit.”

A manipuláció segítségével ideális, látszólag makulátlan világot teremtünk magunknak, amelyet divatos árukkal, illékony javakkal, őszintétlen kapcsolatokkal, felszínes tartalmakkal és időtöltésekkel, látszólagos (egyéni) szabadsággal töltünk meg, s nem engedjük, hogy e hamis illúzió elengedjen bennünket. De szabadság-e a kilúgozott szabadság?

Credo evangélikus folyóirat idei harmadik lapszámának tematikája a manipuláció. Egy olyan eszköz, amelyet Luther is hatékonyan vetett be a pápisták elleni röplapok összeállításakor, sőt hozzájárult vele a német identitás kialakulásához. Most arra vállalkoztunk, hogy körbejárjuk, milyen formákban bukkanhat fel életünkben, szerzőink pedig a következő kérdéseket teszik fel ennek kapcsán nekünk (és talán maguknak is): Élhet-e a manipuláció eszközével a prédikátor? Milyen felelősségük van az egyházaknak a közélet tematizálásában? Hogyan dolgozza fel a témát a festészet és a filmművészet? Milyen meggyőzési technikákat alkalmaznak a reklámok? Hogyan hatnak az érzelmek a tényekkel szemben, és mi az a „posztigaz”? Miért engedjük saját hagyományaink átírását, és miért lehet ez egyszer káros, máskor az önreflexió remek eszköze? Játszhatunk-e Istent? Át lehet-e írni a Bibliát? Manipulálható-e az idő? Miért írt Luther szolgai akaratról? A témát emellett szépirodalmi alkotások is árnyalják, amelyekben feltűnik a családi örökség befolyásoló ereje, a múlt hatalma és a költő igénye a teremtés utánzására.

Mivel a manipuláció „termékei” kisajátítják a vallási fogalmakat, a rítusokat, kielégítik a társadalom transzcendens iránti igényét, így nekünk, keresztényeknek hatalmas a felelősségünk: felismerni és szembesíteni a közbeszédet s valódi válaszokat nyújtani a társadalmi problémákra. A keresztény értelmiségnek nem kisebb a feladata, mint hogy a társadalom lelkiismereteként működjön, legyen szenzora annak változásaira – ebben is rejlik társadalmi hasznossága.

Tematikus számunkkal szándékunk szerint közös gondolkodásra hívjuk olvasóinkat, s bízunk abban, hogy a saját felelősségünk felismerésén túl azt is észrevesszük: a konzumizmus térnyerésével szemben ott van az isteni befolyás is – csak hagynunk kell működni!

* * *

A lapszám szerzői: András Tamara, Árvay Anett, Béres Tamás, Gáncs Péter, Gelencsér Gábor, Isó M. Emese, Jancsó Ágnes, Laborczi Dóra, Mádl Janka, Marton Réka Zsófia, Nagy Szabolcs, Németh István, Orosz Gábor Viktor, Paár Tamás, Petrőczi Éva, Schranz Áron, Szabó Levente, Tóth Kinga, Végvári Zsófia, Weltler Sándor, Zsille Ákos.

Kérjük, támogassa az evangélikus folyóirat-kiadást előfizetéssel: a lap előfizethető a Luther Kiadó webáruházában. A tematikus lapszám megvásárolható az Evangélikus könyvesboltban és a Luther Kiadó webáruházában is.