Műhely

A felekezeti oktatás három évtizede az első világháború után

Sz. Nagy Gábor a Credo Vetőmag és forrás című tematikus lapszámában (Credo XXVIII. évf. 2022/1. 69-75. o.) megjelent tanulmányában mintegy három évtized felekezeti oktatását tekinti át. Fókuszában az evangélikus, a katolikus és a református oktatási intézmények állnak, de vizsgálja az állami oktatási intézményeket is a hitoktatás vonatkozásában. Kezdődátumként az 1918/1919-es tanévet vette, a vége pedig az 1950-es évek „szűk levegője”. A vizsgálat során a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (majd Magyar Központi Statisztikai Hivatal, végül Központi Statisztikai Hivatal) Magyar statisztikai évkönyveit tekintette át. (Az 1943/1944 és 1945/1946 közötti időszakban nem bontották le a statisztikákat fenntartók szerint.)

Diagramok és ábrák Sz. Nagy Gábor tanulmányához:

Az elemi iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
Az általános iskolák aránya a fenntartó szerint az 19461947-es tanévben
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A fiú polgári iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A lány polgári iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A közös polgári iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A kisdedóvónő-képző intézetek aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A tanítóképző intézetek aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A tanítónőképző intézetek aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A fiú felső kereskedelmi iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A lány felső kereskedelmi iskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A fiú (humán és reál) gimnáziumok aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A lánygimnáziumok aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A fiú líceumok aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A lány líceumok aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor
A hittudományi főiskolák aránya a fenntartó szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, szerk.: Sz. Nagy Gábor

Borítókép: Illusztráció a Jancsi és az iskola című, az iskolák államosítását népszerűsítő leporellóból, 1948